Nominativ trong tiếng Đức

1. Khái niệm

 

Noiminativ2

Nominativ (viết tắt là N) là chủ từ trong câu.

Nó được dùng để trả lời  cho câu hỏi “wer?” (ai?) hoặc “was?” ( cái gì?).

Ví dụ:

Der Tisch ist toll. (Cái bàn này thì đẹp)

N     (trả lời cho câu hỏi “Was ist toll?”- Cái gì đẹp?)

Ein Kind spielt Tennis. (Một đứa trẻ chơi tennis)

N     (trả lời cho câu hỏi “Wer spielt Tennis?” – Ai chơi tennis?)

2. Cách dùng mạo từ ở Nominativ

Các loại mạo từ (Artikel) – Mạo từ xác định:

der, die, das, die

dieser (diese, dieses)

jener, jeder, mancher, welcher?

 

Mạo từ không xác định:

ein, eine, ein

kein (keine, kein)

mein (dein, sein, ihr, unser, euer, ihr)

irgendein, was fuer ein?

 

Feminin (giống cái)

die           Die Lehrerin ist dort. (Cô giáo đó ở đàng kia)

eine         Das ist eine gute Idee. (Đó là 1 ý kiến hay)

keine       Das ist keine gute Idee. (Đó không phải là 1 ý kiến hay)

 

Maskulin (giống đực)

der           Hier ist der Student. (Người sinh viên đó ở đây)

ein           Das ist ein Stuhl. (Đó là 1 cái ghế)

kein         Das ist kein Stuhl. (Đó không phải là 1 cái ghế)

 

Neutrum (giống trung)

das          Das Bild kostet 10,000VND. (Bức tranh này giá 10,000 đồng)

ein           Das ist ein Buch. (Đó là 1 quyển sách)

kein         Das ist kein Buch. (Đó không phải là 1 quyển sách)

 

Plural (số nhiều)

die (mạo từ xác định)

Die Teppiche sind da hinten. (Những tấm thảm đó ở đằng sau)

– (mạo từ không xác định)  Computer sind im dritten Stock. (Các máy vi tính ở tầng 3)

– keine (mạo từ phủ định)  Das sind keine Fotos. (Đó không phải là những tấm hình)

Văn phòng HTC tại CHLB Đức

Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Vietinbank, Möllendorffstrasse 44, D-10367 Berlin

Giám đốc: Mr. Vũ Xuân Thịnh

Điện thoại: +4915774285699/ +4915202009009

Email: htc-berlin@gmx.de

Website: www.htcberlin.com

Facebook: https://fb.me/berlin.htc

Văn phòng HTC Việt Nam

Địa chỉ: Biệt thự BT12, Hồ Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Trưởng đại diện HTC Berlin tại Việt Nam

Mr. Thao: 0977 680 906

Phó trưởng đại diện

Ms. Hạnh: 0906 208 389

Email: htcberlin2011@gmail.com

0906 208 389
0906 208 389
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo